Mēs augsti vērtējam mūsu klientu uzticēšanos, tādēļ esam papildinājuši un padarījuši pieejamu Astro Noma privātuma politiku. Ar šo vēlamies Jūs informēt par tiesībām, ko Jums piešķir Vispārīgās datu aizsardzības regula (turpmāk vienkārši "regula"), kas ar 2018.gada 25.maiju tiek piemērota visā Eiropas Savienībā.

Tāpat kā līdz šim, Jūs varēsiet:

 • izmantot mūsu pakalpojumus izmantojot interneta vietni astroshop.lv, sazinoties ar menedžeri vai klātienē.
 • piekļūt savai reģistrācijas informācijai un mainīt to, tai skaitā parakstīšanos uz jaunumiem.
 • pieprasīt dzēst savus personas datus.

SIA ASTRO vietnes astroshop.lv privātuma politika

1. Datu apstrādes pārzinis

Interneta vietnes astroshop.lv personas datu apstrādes pārzinis ir SIA ASTRO, reģ.nr. 40003094652, ar juridisko adresi Rīga, Katrīnas iela 16A, LV-1045. Tālruņa nr.: +371 67216696, +371 28333348. E-pasts: noma@astro.com.lv.

2. Datu apstrādes speciālists

astroshop.lv datu aizsardzības speciālists kontaktinformācija: tel.nr. +371 28333348, e-pasts: noma@astro.com.lv.

3. Datu apstrādes nolūks

Mēs ievācam un apstrādājam jūsu personīgo informāciju sekojošajiem mērķiem:

 1. Lai veiktu darījumu ar jums vai jūsu pārstāvēto uzņēmumu. Priekš rakstiskas vai mutiskas vienošanās, nepieciešams identificēt iesaistītās puses.
 2. Lai nodrošinātu autorizāciju un pakalpojumu saņemšanu mūsu interneta vietnē. Auditācijas pieraksti nepieciešami, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošu lietošanu. Vairāk informācijas par sīkdatnēm atradīsiet sadaļā "Sīkdatnes".
 3. Lai sniegtu jums informāciju, par mūsu pakalpojumiem un produktiem, par kuriem esat izrādījuši interesi.
 4. Lai izpildītu uz SIA ASTRO attiecināmu juridisku pienākumu. Piemēram, saskaņā ar normatīvajiem aktiem saņemtu pieprasījumu izpaust Jūsu personas datus valsts iestādei.
 5. Lai nodrošinātu komunikāciju ar jums.

Sadaļā "Tiesiskais pamats" atradīsiet vairāk informācijas par to, kādus datus apstrādājam katram no nolūkiem, uz kāda tiesiskā pamata un cik ilgi tos glabājam.

4. Dati, apstrādes tiesiskais pamats un glabāšanas ilgums

Zemāk uzskaitītas dažādās datu formas, ko apstrādājam, un kādiem nolūkiem. Uzņēmuma iekšējā infrastruktūra paredz kopīgi lietotu sistēmu izmantošanu. Piemēram, interneta vietne vai grāmatvedības programmatūra. Mēs rūpējamies par to, lai jūsu dati būtu drošībā un pieejami tikai uzņēmuma darbiniekiem, kam tas ietilpst pienākumos.

Apstrādes mērķisInformācijas kategorijaDatiTiesiskais pamatojumsGlabāšanas laiks
Darījumu veikšanai Personas identifikācijas dati vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes adrese Vienošanās izpildei 4 gadi
Pakalpojumu saņemšanai interneta vietnē Personas identifikācijas dati vārds, uzvārds, e-pasta adrese Lietotāja datu aizsardzība 6 mēneši, kopš pēdējās aktivitātes
Piekļuves nodrošināšanai Pieslēguma tehniskā informācija sesijas sīkdatnes, interneta adrese Tehniska nepieciešamība Sesijas beigas; 3 mēneši
Informācija par pakalpojumiem un produktiem Kontaktinformācija e-pasts Lietotāja piekrišana Līdz piekrišanas atcelšanai
Komunikācijai ar klientu Kontaktinformācija e-pasts, tālruņa numurs Vienošanās izpildei; Pēc datu subjekta lūguma 6 mēneši; Kopš pēdējās aktivitātes
Juridisku pienākumu izpilde Personas identifikācijas dati, darījumus apliecinoši dokumenti vārds, uzvārds, piegādes adrese, darījuma subjekts un summas Latvijas Republikas tiesību akti 4 gadi

5. Profilēšana

 1. SIA ASTRO neveic datu subjektu profilēšanu un nepieņem automatizētus lēmumus par tiem.
 2. Nodrošinot interneta vietnes astroshop.lv uzturēšanu, tiek veikta apmeklētāju statistiskā uzskaite. Šī procesa ietvaros tiek profilēti to apmeklētāji (neiejaucoties apmeklētāju privātumā), izmantojot sīkdatnes, kas nerada personu tiesību aizskārumu.

6. Datu saņēmējs

SIA ASTRO ir tiesības izpaust personas datus:

 1. ja informāciju par personas datiem pieprasa pats datu subjekts un SIA ASTRO ir iespēja pārliecināties par informācijas pieprasītāja identitāti.
 2. ja informāciju par personas datiem rakstiski pieprasa pilnvarotas valsts vai pašvaldību iestādes Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
 3. ja klientes ir pierakstījies uz jaunumiem un akcijām. Šajā gadījumā, ārpakalpojuma sniedzējam tiek nodota tikai e-pasta adrese un tikai jaunumu, akciju izsūtīšanas nolūkā.

7. Personas datu nodošana uz trešajām valstīm

SIA ASTRO neveic datu nodošanu trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.

8. Personas identifikācija

 1. Lai piekļūtu saviem datiem vai veiktu ar tiem kādas darbības, Jums ir jāidentificējas.
 2. Interneta vietnē identifikācija notiek ar reģistrēto e-pasta adresi un paroli.
 3. Pārējos gadījumos, varat sevi identificēt:
  1. ierodoties personīgi un uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
  2. nosūtot savu pieprasījumu ierakstīta pasta sūtījuma veidā.
  3. nosūtot pieprasījumu elektroniski, no iepriekš reģistrētas e-pasta adreses un apstiprinot pieprasījumu.
  4. citos LR tiesību aktos paredzētajos veidos. Tai skaitā izmantojot drošu elektronisko parakstu, izmantojusi zvērināta tiesu izpildītāja vai zvērināta notāra pakalpojumus dokumentu piegādē un izsniegšanā un citos.

9. Piekļuve saviem personas datiem, labošana un datu pārnesamība

 1. Saviem datiem Jūs varat piekļūt un izdarīt izmaiņas savā profilā, interneta vietnē astroshop.lv. Kā arī klātienē mūsu veikalā Katrīnas ielā 16A, Rīgā. Tai skaitā arī pierakstīties un atrakstīties no jaunumu un informācijas par akcijām saņemšanas e-pastā.
 2. Mūsu rīcībā esošos datus par Jums, varat saņemt elektroniskā formā.

10. Datu apstrādes ierobežošana un dzēšana

 1. Jūs esat atbildīgs par patiesu, spēkā esošu un pilnīgu datu nodrošināšanu gan izdarot pasūtījumu, gan tā izpildes laikā.
 2. Datu izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums nekavējoties atjaunot datus vai ziņot SIA ASTRO klientu menedžerim.
 3. Konstatējot, ka Jūsu dati ir nepatiesi, novecojuši vai nepilnīgi, klientu menedžeris sazināsies ar Jums, izmantojot norādīto kontaktinformāciju. Ja pakalpojuma izpildei nepieciešamā informācija netiks noskaidrota, pakalpojuma sniegšana nebūs iespējama.
 4. Pilnīga atteikšanās no datu apstrādes un to dzēšana, ierobežo pakalpojumus, ko varat saņemt uz tādiem, par kuriem norēķini notiek uzreiz, klātienē un pilnā apmērā, bez tālākām saistībām.
 5. Jums ir tiesības "tikt aizmirstam" - dzēst savus datus. To var izdarīt, sazinoties ar klientu menedžeri un identificējot sevi.

11. Sūdzības iesniegšana

 1. Jums ir tiesības iesniegt pamatotu sūdzību par personas datu apstrādi, ja saskatāt pārkāpumus attiecībā uz Jūsu pamattiesību un pamatbrīvību ievērošanu.
 2. Atbildi uz sūdzību SIA ASTRO sniedz ne vēlāk kā mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Lai saņemtu atbildi, Jums sevi ir jāidentificē.
 3. Ja prasījums netiek apmierināts, Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā. Kontaktinformācija atrodama interneta vietnē dvi.gov.lv.

12. Politikas grozījumi

 1. SIA ASTRO privātuma politika var tikt mainīta, balstoties uz tiesību aktiem vai precizējot nosacījumus.
 2. Visas izmaiņas tiks publicētas astroshop.lv interneta vietnē. Par izmaiņām, kas maina sadarbības kārtību, tiks paziņots atsevišķi.

Lai šī vietne pienācīgi darbotos, mēs dažreiz jūsu datorā izvietojam sīkdatnes (cookies).Sīkdatnes palīdz vietnei atcerēties jūsu iestatījumus — valodu, valūtu, preču grozā ievietotos produktus un citas izvēles attiecībā uz to, kādu šo vietni vēlaties redzēt savā datorā, — lai jums nevajadzētu tos ievadīt katrreiz no jauna. Turpinot izmantot interneta vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai mūsu mājas lapā.